Monitory

Między pracą a domem

26.04.2011
Aktywność człowieka w ciągu dnia to nie tylko praca zarobkowa czy nauka. Sporo czasu pochłaniają obowiązki rodzinne, wśród których można wymienić: gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, opiekę nad dziećmi bądź innymi osobami czy wolontariat. Z badań przeprowadzonych w 30 krajach świata wynika, że w ciągu dnia najdłuższą aktywnością poza- i zawodową charakteryzują się mieszkańcy Meksyku. Wykonywanie codziennych obowiązków zajmuje im przeciętnie 594 minuty. Kolejne miejsca zajęli Japończycy (540 minut), Portugalczycy (528 minut) i Kanadyjczycy (517 minuty). Na drugim krańcu zestawienia znaleźli się Belgowie (427 minuty), Duńczycy (441 minuty) oraz Niemcy (445 minuty).Według badań najwięcej czasu na pracę zarobkową lub studia poświęcają w ciągu dnia Japończycy (376 minut) oraz Koreańczycy (348 minut). Z kolei obowiązki domowe takie jak sprzątanie czy gotowanie absorbują przede wszystkim Meksykanów (185 min), Słoweńców (166 min) oraz Portugalczyków (161 min). Zakupy to najbardziej czasochłonna czynność dla mieszkańców Francji i Niemiec (odpowiednio: 32 i 31 min). Opieka nad dziećmi bądź innymi członkami rodziny to domena Nowozelandczyków (67 min) oraz Irlandczyków (62 min).