Monitory

Metody poszukiwania pracy przez bezrobotnych w II kwartale 2018 roku

22.10.2018
Główny Urząd Statystyczny opublikował kwartalną informację o rynku pracy w II kwartale 2018 roku. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wykazuje, że w tym okresie w Polsce było 617 tys. osób bezrobotnych. GUS podczas badania zebrał informacje na temat metod poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Ankietowani mieli możliwość wyboru wszystkich opcji, z których korzystali. Najczęściej wskazywaną metodą w II kwartale 2018 roku było poszukiwanie pracy poprzez krewnych i znajomych, natomiast najrzadziej podejmowanie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy. Te metody były wskazane kolejno przez 411 i 22 tys. osób.