Monitory

Liczba świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 2017 roku

12.09.2018
Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w 2017 roku największą ilość świadczeń z tytułu wypadków przy pracy wypłacono w przetwórstwie przemysłowym. Było ich 11 875. Druga sekcja pod względem ilości świadczeń z tytułu wypadków przy pracy to handel i naprawa pojazdów samochodowych (3 618). Według Głównego Urzędu Statystycznego najmniej wypadków było w sekcji informacji i komunikacji (127).