Monitory

Liczba dni wolnych od pracy w wybranych krajach Europy w 2018 roku

25.09.2018
Liczba dni ustawowo wolnych od pracy różni się w zależności od prawodawstwa danego kraju. W Europie waha się ona od dziewięciu do nawet szesnastu dni wolnych. Najkrócej wypoczywają mieszkańcy Danii, Luksemburgu, Grecji i Irlandii – tutaj wolnych w ciągu roku jest 10 i 9 dni. Z kolei największą ilością dni wolnych szczycić się mogą mieszkańcy Islandii. W tym kraju obowiązuje aż 16 dni wolnych od pracy w 2018 roku.