Monitory

Którzy pracownicy uważają się za trudnych, a którzy za łatwych do zastąpienia?

06.03.2018
Firma Emolument zadała 1 800 przedstawicielom różnych zawodów pytanie, czy uważają że można ich łatwo zastąpić w pracy inną osobą. Za najłatwiejszych do zastąpienia uważają się pracownicy wsparcia oraz logistycy. Na drugim końcu skali znalazły się osoby zatrudnione w opiece zdrowotnej oraz prawnicy.