Monitory

Kraje o najwyższej równowadze między pracą a życiem prywatnym

23.01.2018
Z badania satysfakcji pracowników, przeprowadzonego na próbie 1 360 osób, wynika, że największą równowagą między pracą a życiem prywatnym cieszą się Francuzi. Aż 71% ankietowanych z tego kraju odpowiedziało, że są zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej. Wpływ na to może mieć fakt, że tydzień pracy we Francji trwa tylko 35 godzin, a oprócz tego pracownikom przysługuje 5 tygodni urlopu. Na drugim miejscu znalazła się Szwajcaria z sumarycznym wynikiem równym 67%, a na trzecim Stany Zjednoczone – 63%.