Monitory

Kobiety pracują krócej

09.06.2008
Średni tygodniowy czas pracy w Europie z roku na rok jest coraz niższy. Dania, Niemcy, Szwecja to kraje o najkrótszym tygodniu pracy. Grecy wypracowują najwięcej, bo ponad 42 godziny tygodniowo. Polska również jest jednym z najbardziej zapracowanych krajów Europy. Wyprzeda ją tylko wspomniana Grecja oraz Czechy, Bułgaria i Słowacja. Niezależnie jednak od narodowości, kobiety pracują krócej od mężczyzn.

W IV kwartale 2007 roku to Holandia była krajem, gdzie wystąpiła największa dysproporcja między tygodniem roboczym kobiet i mężczyzn. Kobiety wypracowały tam jedynie 67,8% czasu pracy mężczyzn. Przy ogólnie krótkim tygodniu pracy, Holenderki okazały się jednymi z najmniej zapracowanych kobiet w Europie. Mało w stosunku do mężczyzn pracowały również mieszkanki Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Austrii. W Europie Wschodniej czas pracy kobiet i mężczyzn był bardziej wyrównany. Tu różnica wynosiła około 1 godziny na korzyść mniej pracujących kobiet.W Polsce w IV kwartale 2007 roku, przy średnim tygodniowym czasie pracy na poziomie 40,8 godzin, kobiety pracowały przeciętnie o 4,8 godziny krócej od mężczyzn.