Monitory

Kobiety na stanowiskach kierowniczych

06.02.2009
W Unii Europejskiej w gronie menedżerów i wyższych urzędników kobiety stanowią nieco ponad 1/3. Z danych Eurostatu wynika, iż w III kwartale 2008 roku panie zajmowały 35,3% stanowisk kierowniczych na obszarze Wspólnoty. Państwem o największym udziale kobiet w ogólnej liczbie osób piastujących stanowiska kierownicze jest Łotwa. W analizowanym okresie odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez Łotyszki ukształtował się na poziomie 54,3%. Łotwa jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które charakteryzuje przewaga pań wśród osób na takich stanowiskach.Odsetek kobiet wśród polskich menedżerów i wyższych urzędników osiągnął w III kwartale 2008 roku jedną z wyższych wartości w Unii Europejskiej (40,3%). Z tym wynikiem Polska ulokowała się na dziewiątej lokacie wśród państw unijnych. Co charakterystyczne, w pierwszej dziesiątce jedynie trzy kraje – Irlandia, Francja oraz Belgia – zaliczane są do tzw. „Europy Zachodniej”. W grupie wymienionych, największą karierę robią Irlandki – ex aequo z Litwinkami druga pozycja we Wspólnocie (46,3%).

Zdecydowanie najrzadziej menedżerami oraz wyższymi urzędnikami zostają obywatelki Cypru oraz Malty. W III kwartale minionego roku odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety w tych państwach wyniósł odpowiednio 19,4% i 19,8%. W grupie sześciu państw o najmniejszym udziale pań wśród osób będących menedżerami oraz wyższymi urzędnikami znalazły się jeszcze trzy inne kraje Europy Południowej: Hiszpania, Włochy oraz Portugalia. Jedynym państwem nie-południowym w tym gronie jest Dania.