Monitory

Kim są bierni zawodowo Polacy?

13.11.2012
W Polsce jest 14,5 mln biernych zawodowo - wynika z danych GUS-u opublikowanych w raporcie Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011. Aż 8,7 mln to kobiety, a 5,8 mln stanowią mężczyźni.

Główna przyczyna bierności, tak w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, to emerytura. Ponad 40% osób obu płci nie poszukuje pracy z tego powodu. Pozostałe, często wymieniane przyczyny bierności to: nauka i uzupełnianie kwalifikacji (17% wskazań u kobiet, 24% u mężczyzn) oraz choroba (odpowiednio 10% i 16%). Istotna różnica w strukturze biernych kobiet i mężczyzn wiąże się z biernością spowodowaną opieką nad dziećmi lub inną osobą wymagającą takiej opieki. Aż 10% biernych zawodowo kobiet pozostaje w domu z tego powodu. Wśród biernych mężczyzn jedynie 0,6% podało tę przyczynę.