Monitory

Kim są bezrobotni w Polsce?

30.10.2012
W Polsce jest obecnie 1 964 445 bezrobotnych. Wśród nich dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym (w sumie stanowią aż 56% osób bez pracy). Wśród bezrobotnych najrzadziej spotkamy osoby z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym, które stanowią łącznie 22% wszystkich bezrobotnych w Polsce. Strukturę bezrobotnych ze względu na wykształcenie prezentuje poniższy wykres.Jak podaje GUS, największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby w wielu od 25 do 34 lat (30%). Pozostałe grupy wiekowe w podobnym stopniu reprezentują strukturę bezrobotnych w Polsce: osoby w wieku 18-24 lat (19%), 35-44 (19%) oraz 45-54 (19%).