Monitory

Kierunki przyszłości (studia techniczne)

08.05.2018
Poniższe zestawienie powstało w oparciu o analizę przeprowadzoną przez firmę Perspektywy – Ranking Perspektywy 2018. W rankingu zestawiono 21 kierunków studiów technicznych. Ocena kierunków polegała na analizie ich pod względem 12 wskaźników, takich jak: prestiż (badanie opinii kadry akademickiej), absolwenci na rynku pracy (badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez MNiSW) czy potencjał akademicki (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie). Za jedne z najważniejszych kierunków przyszłości uznano m.in. automatykę i robotykę, architekturę, biotechnologię czy mechatronikę. Jeśli chodzi o uczelnie, to na czołowych pozycjach widzimy wydziały czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej.