Monitory

Jaki odsetek polskich przedsiębiorstw przetrwało kryzys gospodarczy?

29.07.2014
Czy polskie przedsiębiorstwa dobrze poradziły sobie w czasach kryzysu gospodarczego? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że spośród przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2008 roku po 5 latach działalności na rynku utrzymało się jedynie 33%. Okazuje się, że istnieje ścisły związek przeżywalności przedsiębiorstw z formą prawną badanych podmiotów. Współczynnik przeżywalności osób prawnych wynosił w latach 2008 – 2013 57,3%. Z kolei dla przedsiębiorstw osób fizycznych współczynnik ten wyniósł tylko 31,5%, czyli o 15,8 p.p. mniej niż dla osób prawnych. Lepiej radziły sobie również przedsiębiorstwa, które od początku swojego funkcjonowania zatrudniały pracowników najemnych. Spośród nich w 2013 roku na rynku utrzymało się 43,0% wobec 30,6% firm, w których pracowali jedynie właściciele lub członkowie rodzin.

Jaka branża cieszy się najwyższą przeżywalnością przedsiębiorstw? Najwyższy wskaźnik w okresie 2008-2013 odnotowano w ochronie zdrowia (59,9%). Na kolejnych miejscach znalazły się firmy działające w obrębie obsługi nieruchomości i firm (45,6%) oraz przemysłu (35,1%). Najbardziej wrażliwe na koniunkturę gospodarczą okazały się być przedsiębiorstwa z branży budownictwo, pośrednictwo finansowe oraz hotele i restauracje gdzie wskaźnik przeżywalności w latach 2008-2013 wynosił odpowiednio 27,1%, 25,4% oraz 24,3%.