Monitory

Jak długo będziemy pracowali w ciągu swojego życia?

26.11.2013
Zgodnie z danymi Eurostatu, w latach 2002-2012 zwiększała się liczba lat, które przepracowuje w ciągu swojego życia statystyczny obywatel Unii Europejskiej. Prognozowany czas aktywności zawodowej wzrósł w ciągu tego okresu ze średnio 32,9 do 35 lat. Dłuższy, przewidywany czas pracy, w każdym roku analizowanego okresu, charakteryzował mężczyzn. W 2002 roku mieli oni statystycznie do przepracowania 36,2 lat, zaś w 2012 roku 37,6 lat, a więc o 1,4 roku dłużej. Jednak to w przypadku kobiet szacowana liczba lat pracy zwiększyła w większym stopniu – z 29,4 lat w 2002 roku do 32,2 lat w 2012 roku, czyli o 2,8 lat.

Zwiększający się w kolejnych latach przewidywany okres pracy związany jest m.in. z podnoszeniem przez legislatorów wieku emerytalnego w poszczególnych krajach UE. Stanowi to odpowiedź na niekorzystne zmiany demograficzne, przede wszystkim starzenie się społeczeństwa. Dłuższy czas pracy jest również wynikiem rosnącej długości życia.W 2012 roku wśród krajów europejskich najdłuższą prognozę lat czasu pracy, jaki czeka statystycznego 15-latka, odnotowano dla Szwecji (40,6 lat). Średnio w UE-28 przewidywano natomiast 35 lat aktywności zawodowej. W Polsce szacowano tę wartość na 32,1 lat. Najkrócej, wedle szacunków Eurostatu, pracować będą Węgrzy (30,4 lat).