Monitory

Internauci – bardziej aktywni na rynku pracy

17.09.2013
Zgodnie z danymi zawartymi we wstępnym raporcie Diagnozy Społecznej za 2013 rok, użytkownicy internetu są znacznie bardziej aktywni na rynku pracy niż osoby niekorzystające z tego medium. Wśród internautów aż 52% stanowią pracownicy, podczas gdy w grupie „niezalogowanych” jedynie 18%. Wyraźna różnica jest również w przypadku prywatnych przedsiębiorców – wśród internautów jest ich 6%, zaś wśród osób nie używających internetu jedynie 2%. Internauci lepiej radzą sobie na rynku pracy: podejmują więcej działań związanych z rozwojem zawodowym oraz częściej awansują. Blisko 20% odwiedzających globalną sieć podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe z myślą o lepszej pracy. W przypadku pozostałej części respondentów, jedynie 2% deklarowało takie działania.

Internet rzadziej używają ludzie starsi i gorzej wykształceni. Jest to zarazem grupa osób mniej aktywnych na rynku pracy w porównaniu do reszty społeczeństwa. Częściowo tłumaczy to mniejsze zaangażowanie w sferę zawodową wśród osób niekorzystających z internetu w porównaniu do internautów. Można również mówić o zależności w drugą stronę. Internet jest źródłem wiedzy zarówno o ofertach pracy, jak i możliwościach rozwoju, takich jak kursy, szkolenia, szkoły policealne czy studia podyplomowe. Wśród specjalistów powstają fora internetowe, w których można się wymieniać wiedzą. Dlatego osoby niewchodzące do sieci tracą nierzadko szanse na lepszy rozwój zawodowy.

Źródło: Czapiński J., Panek T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2013 – wyniki wstępne. www.diagnoza.com, 16.09.2013.