Monitory

Ilu Polaków poszukuje innej pracy?

04.06.2013
Jak wynika z najnowszych danych GUS-u opublikowanych w Kwartalnej informacji o rynku pracy za I kwartał 2013 roku, 366 tys. pracujących Polaków poszukuje innej pracy niż obecnie wykonywana. W I kwartale 2013 roku pracowało 15 291 tys. Polaków. Spośród pracujących czynnie poszukiwało pracy 2,4% osób. 28 tys. poszukiwało nowej pracy w obawie przed utratą obecnej pracy, zaś 197 tys. – poszukiwało lepszych warunków finansowych.

Analizując ostatnie 4 lata (2010-2013), wyraźnie widać, że stopniowo zmniejsza się liczba osób poszukujących pracy w celu poprawy swoich warunków finansowych. Jeszcze w 2010 roku pracy w tym celu poszukiwało 407 tys. pracowników – ponad dwa razy więcej niż w roku 2013.Można przypuszczać, iż niechęć do zmiany pracy wynika z niepewnej sytuacji na rynku pracy, przejawiającej się m.in. wysoką stopą bezrobocia. Stopa bezrobocia w I kwartale 2013 wyniosła 11,3% (wyniki pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności), zaś stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2013 - 14,3%. Ponadto, firmy publikują mniej atrakcyjnych ofert pracy. Z tych powodów osoby pracujące nie decydują się na poszukiwanie nowego pracodawcy.