Monitory

Ile jest wolnych miejsc pracy?

11.02.2014
Wolne miejsca pracy, to takie, które pozostają nieobsadzone, pomimo usilnych starań pracodawcy, by zatrudnić na nich osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec III kwartału 2013 r. 3% badanych podmiotów dysponowało wolnymi miejscami pracy. Znacznie więcej nieobsadzonych miejsc było w sektorze prywatnym - 86% w stosunku do 14% w sektorze publicznym. W jakich branżach pracodawcy są skłonni zatrudnić odpowiednich pracowników od ręki?

Najwięcej wolnych miejsc pracy w III kwartale 2013 r. odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, zajmujących się m.in. produkcją wyrobów metalowych, maszyn, czy urządzeń, produkcją artykułów spożywczych lub produkcją odzieży. Pracodawcy mieli problemy z obsadzaniem stanowisk również w innych branżach. Wiele wolnych miejsc pracy zanotowano wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie handlu i napraw pojazdów samochodowych, budownictwa, informacji i komunikacji oraz transportu i gospodarki magazynowej. Najmniejsza liczba wolnych miejsc pracy była w branżach takich jak kultura i rozrywka, obsługa rynku nieruchomości, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz edukacja.