Monitory

Europejczyk – multi pracownik?

22.11.2010
W 2009 roku 4,5% pracowników w Unii Europejskiej miało co najmniej dwie prace. Pod tym względem nasz kraj ulokował się w europejskiej czołówce – blisko co dziesiąty pracujący Polak zajmował więcej niż jedno stanowisko. Wśród Europejczyków „lepsi” okazali się jedynie mieszkańcy Danii. Dodatkowe zatrudnienie było również domeną Szwedów (8,9%) i Holendrów (8,4%). Najmniejszy udział osób pracujących w więcej niż jednej firmie zanotowano w Bułgarii (0,7%), Słowacji (1,1%) i we Włoszech (2,0%).Podejmowanie kolejnego zatrudnienia ma wiele przyczyn. Najczęściej wynika ze względów finansowych – druga praca stwarza możliwość uzyskania dodatkowych dochodów. Do kolejnej pracy motywują również zainteresowania, czas wolny i chęć rozwoju osobowego. Pomimo tego, w większości krajów UE dodatkowa praca cieszy się coraz mniejszą popularnością. Pomiędzy 2000 a 2009 rokiem odsetek osób zarobkujących u więcej niż jednego pracodawcy zmniejszył się najbardziej w „nowych” krajach członkowskich. W Rumunii wskaźnik skurczył się o 5,3 punktu procentowego, na Litwie – o 3 punkty. Na przestrzeni ostatniej dekady największy przyrost osób posiadających więcej niż jedno miejsce zatrudnienia zanotowano z kolei w Luksemburgu (o 2,3 punktu), Holandii (1,8 punktu) oraz w Niemczech (o 1,6 punktu).