Monitory

Emigracja zarobkowa: najczęściej do Niemiec

13.08.2013
Jak wynika z raportu wstępnego Diagnoza Społeczna przeprowadzonego w 2013 roku 8% badanych planuje emigrację zarobkową w ciągu najbliższych 2 lat. Jest to o 1,1 punktu procentowego więcej niż dwa lata wcześniej i 1,5 punktu procentowego więcej niż w roku 2009 (odpowiednio 6,9% i 6,5%).

Wśród osób, które zamierzają rozpocząć pracę za granicą dominują osoby z wykształceniem średnim (38%) i zasadniczym zawodowym (35%). Osoby, które ukończyły studia wyższe stosunkowo rzadziej decydują się na takie wyjazdy (22%). Najmniej liczną grupę wśród emigrantów zarobkowych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (5%).Osoby planujące wyjazd za granicę w celach zarobkowych najczęściej wybierają trzy kraje - Niemcy (40%), Wielką Brytanię (23%) oraz Holandię (12%). Na kolejnych miejscach plasuje się Norwegia, gdzie planuje wyjechać za pracą niemal 9% emigrantów, Francja (3,5%) i USA (3%). Szczegóły prezentuje poniższy wykres.Źródło:
Czapiński, J. (2013). Diagnoza Społeczna, raport wstępny, dostępny w internecie: www.diagnoza.com [dostęp: 12.08.2013];