Monitory

Emeryt w wieku produkcyjnym

29.11.2011
Polskę czeka poważna modernizacja systemu emerytalnego. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą opuszczać rynek pracy w wieku 67 lat. W przypadku panów nastąpi to w 2020, a pań – w 2040 roku. Obecnie oficjalny wiek przejścia na emeryturę wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W rzeczywistości jest on jednak znacznie niższy. Według najnowszych danych OECD Polki opuszczają rynek pracy już w wieku 58,5 lat. Dla mężczyzn tzw. efektywny wiek emerytalny jest tylko nieco wyższy i wynosi 61,7 lat. Jak wypadamy pod tym względem na tle Europy?

Niższy niż w naszym kraju efektywny wiek emerytalny pań odnotowują tylko Słowacy. Mężczyźni pracują z kolei krócej w Belgii, Francji, na Słowacji oraz na Węgrzech. W pozostałych krajach aktywność zawodową utrzymuje się dłużej niż w Polsce. Przykładem może być chociażby rekordowa pod tym względem Portugalia, gdzie rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę wynosi 63,6 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn.