Monitory

Czy zajmowanie się domem daje tyle samo satysfakcji co praca zawodowa?

28.12.2015
Jak wynika ze Światowego Badania nad Wartościami (World Values Survey), blisko 40% Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że zajmowanie się domem może dawać tyle samo satysfakcji co praca zarobkowa, z czego tylko 6% było o tym całkowicie przekonanych. Równocześnie ponad 50% badanych uznało, że wykonywanie obowiązków zawodowych jest znacznie mniej satysfakcjonujące niż bycie „etatową” gospodynią domową. Warto zaznaczyć, że ze wspomnianym stwierdzeniem zgodziło się znacznie więcej mężczyzn niż kobiet (44% wobec 37%).