Monitory

Czy praca pozwala nam na elastyczność?

09.04.2013
Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl niemal 1/3 badanych (29%) uważa, że wzięcie 1-2 godzin wolnego w trakcie pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi jest bardzo trudne. Przeciwnego zdania było 23% respondentów, którzy stwierdzili, że zaaranżowanie takiej przerwy w pracy w ogóle nie jest trudne. Pozostali ankietowani prezentowali raczej pośrednie opinie. Co piąta przebadana osoba stwierdziła, że wzięcie kilku godzin wolnego podczas dnia pracy bywa trudne, zaś 24% ankietowanych uznało, że nie jest to zbytnio trudne. 5% badanych nie miało wyraźnej opinii odnośnie tego zagadnienia.



Możliwość aranżowania przerw w ciągu dnia pracy stanowi element uelastyczniania czasu i warunków pracy. Elastyczny czas pracy to świadczenie, które pozwala pracownikowi na efektywne pogodzenie pracy z życiem osobistym (ang. work-life balance). Wzięcie 1-2 godzin wolnego w trakcie pracy jest trudne dla niemal połowy ankietowanych (49%). Może to oznaczać, iż w Polsce taka forma uelastycznienia czasu pracy jeszcze się nie upowszechniła. Więcej na temat elastycznego czas pracy znajdą Państwo m.in. w artykule Ruchomy czas pracy – sam decyduj, o której zaczynasz.