Monitory

Czy praca jest najważniejsza?

27.05.2014
Ciekawych informacji na temat postrzegania pracy dostarczają wyniki badania World Value Survey – Światowego Badania Wartości realizowanego przez sieć badaczy społecznych reprezentujących wiodące ośrodki naukowe na świecie. World Value Survey to badanie poświęcone monitorowaniu zmian społeczno-kulturowych i politycznych. Jego wyniki umożliwiają porównania międzykulturowe oraz ukazanie zmian w czasie. Do tej pory odbyło się 5 fal badania.

W ramach badania w latach 2005-2008 poproszono o ustosunkowanie się do stwierdzenia „Praca powinna być na pierwszym miejscu, nawet jeśli oznacza to mniej wolnego czasu”. Respondenci mieli wybrać jedną z odpowiedzi na pięciostopniowej skali likerta (zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam).

Wśród krajów o największym udziale osób przychylających się do stwierdzenia, że praca jest niezwykle ważnym elementem życia znalazły się takie kraje jak: Indie (73%), Bułgaria (69%) i Chiny (67%). W pierwszej piątce znalazła się Polska, gdzie aż 61% ankietowany stwierdziło, że praca jest ważniejsza niż czas wolny. Na drugim biegunie znalazły się kraje o niskiej aprobacie dla tego stwierdzenia, były to m.in. Japonia (21%), Australia (28%) i Stany Zjednoczone (32%).