Monitory

Czy dyrektorzy są zaangażowani w swoją pracę?

16.07.2013
Jak kształtuje się poziom zaangażowania w pracę wśród dyrektorów w porównaniu z pracownikami szeregowymi? Odpowiedz na to pytanie pozwalają udzielić wyniki ogólnopolskiego badania zaangażowania w pracę przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż w gronie dyrektorów występuje zdecydowanie większy odsetek zaangażowanych w pracę (28%) niż wśród pracowników szeregowych (7%). Ponadto pośród zatrudnionych na stanowisku dyrektora ujawniono bardzo mały odsetek osób niezaangażowanych (4%). Wniosek ten, jest o tyle ciekawy, iż wydaje się być sprzeczny z istniejącym w niektórych kręgach stereotypem dyrektora. Wyobrażenie o tym stanowisku bywa bowiem niezbyt pochlebne. Dyrektor często utożsamiany jest z osobą wnoszącą niewielki osobisty wkład w działania firmy, ale za to wiele wymagającą od współpracowników. Rezultaty badania pokazują jednak, że dyrektorzy wbrew potocznym przekonaniom, charakteryzują się wysokim poziom zaangażowania w pracę.

Więcej informacji na temat zaangażowania w pracę znajdą Państwo na stronie BadaniaHR.pl

W ogólnopolskim badaniu zaangażowania przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział 1734 pracowników zatrudnionych w różnych branżach. Badanie to przeprowadzono w formie kwestionariusza online za pośrednictwem portalu BadaniaHR.pl. Uzyskanie wyniki pozwalają przyjrzeć się poziomowi zaangażowania wśród pracowników zatrudnionych w różnych sektorach polskiego rynku pracy. Badając zaangażowanie oceniano poziom identyfikacji z firmą oraz zainteresowania pracą. Pracownicy uzyskujący wysokie wyniki w zakresie obu wymiarów (wysokie zainteresowanie pracą – wysoka identyfikacja z firmą) klasyfikowani byli jako zaangażowani. Osoby, które w obu skalach uzyskiwały wyniki niskie (niskie zainteresowanie-niska identyfikacja z firmą) przypisywane były do grupy niezaangażowanych pracowników. Dokładny opis kwestionariusza do badania zaangażowania znajduje się na stronie BadaniaHR.pl.