Monitory

Czekać czy się przekwalifikować?

07.11.2011
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że aż 41% bezrobotnych uważa, iż na rynku pracy nie ma zapotrzebowania na osoby o ich kwalifikacjach. Takie poglądy sygnalizują najrzadziej osoby z wykształceniem wyższym (5%), natomiast najczęściej – absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (13%).

Respondentów skarżących się na niewielkie zainteresowanie pracodawców ich umiejętnościami zapytano dodatkowo o to, w jaki sposób planują rozwiązać ten problem. Ponad połowa respondentów zadeklarowała gotowość do przekwalifikowania. 25,8% poszukujących zatrudnienia chce tego dokonać w oparciu o własne fundusze, natomiast 30,8% liczy na wsparcie ze środków publicznych. Okazuje się również, że dla dużej grupy osób najlepszym środkiem zaradczym jest … czekanie. Takie deklaracje złożyła ponad jedna trzecia ankietowanych bezrobotnych.