Monitory

Cudzoziemiec w małej firmie

18.01.2011
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego najwięcej zezwoleń na pracę w Polsce wydawanych jest obcokrajowcom zatrudnianym w mikro firmach, do 9 pracowników. W 2009 roku było to aż 58% wszystkich odnotowanych przypadków. Co więcej, w stosunku do 2007 roku udział ten wzrósł aż o 12 punktów procentowych.Na drugim miejscu pod względem liczby wydanych zezwoleń na pracę znalazły się firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników (20% odnotowanych przypadków). Następne w kolejności były podmioty o liczbie zatrudnionych 50-250 (13%) oraz największe przedsiębiorstwa, o liczbie personelu większej niż 250 osób (10%).

W 2009 roku najwięcej pozwoleń na pracę wydano cudzoziemcom z obywatelstwem ukraińskim, chińskim, wietnamskim, tureckim oraz białoruskim. Było to 67,2% wszystkich zezwoleń. W przypadku czterech pierwszych obywatelstw przeważały firmy mikro, zatrudniające do 9 pracowników. Wyłamali się jedynie Białorusini, którzy uzyskiwali zgodę na podjęcie zatrudnienia w najmniejszych podmiotach rzadziej niż przedstawiciele innych krajów. Wśród obywateli Białorusi popularne okazały się również większe firmy (10-49 pracowników).