Monitory

Coraz więcej specjalistów

15.02.2013
W latach 2000-2010 struktura pracujących w Polsce według grup zawodowych znacząco się zmieniła. Udział specjalistów w ogólnej liczbie zatrudnionych Polaków wzrósł z 10,7% do 17%. Równocześnie zmniejszył się procent rolników. W 2000 roku pracujący w grupie zawodowej rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy stanowili 17,5% wszystkich zatrudnionych. W 2010 roku było to już tylko 11,6%.Małe zmiany „na plus” odnotowano w przypadku kierowników a także pracowników usług, operatorów i monterów maszyn i urządzeń. W latach 2000-2010 w niewielkim stopniu zmniejszył się z kolei udział techników, pracowników biurowych, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pracowników przy pracach prostych.