Monitory

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Polsce?

25.03.2014
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, wg stanu na luty 2014, wyniosło 5 508,2 tys. i było wyższe w porównaniu do stycznia bieżącego roku o 2,1 tys. osób. W odniesieniu do lutego 2013 wzrost stanowił 11,2 tys. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od grudnia 2013, widoczny jest systematyczny wzrost poziomu zatrudnienia w tym sektorze.Wraz ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na początku 2014 r. zaobserwowano również wzrost przeciętnych wynagrodzeń w obrębie tego sektora. W lutym 2014 r. średnie wynagrodzenie wyniosło 3 856,56 zł i było wyższe o ok. 1,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (luty 2013) zaobserwowano przyrost o prawie 4%.