Monitory

Co drugi badany był na L4 w 2012 roku

05.02.2013
Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl aż połowa ankietowanych (53%) przyznaje, że nie korzystała z L4 w 2012 roku. Osoby, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego najczęściej były nieobecne w pracy od 3 do 5 dni (14% wskazań). Nieco rzadziej respondenci uzyskiwali zaświadczenia lekarskie na okres od 6 do 10 dni (10%). Aż 8% badanych zadeklarowało absencję chorobową trwającą więcej niż 30 dni.Jak pokazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnoszące się do I półrocza 2012 roku, najczęściej podawane przyczyny absencji chorobowej to: ciąża, poród, połóg, choroby układu oddechowego, urazy, zatrucia, choroby układu kostno-stawowego, choroby układu nerwowego. Według danych ZUS, w I półroczu 2012 wydano 8 358 zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej.