Monitory

Chorzy na pracę

28.03.2011
Czy praca wpływa negatywnie na Twoje zdrowie? W 2010 roku pytanie to zadał mieszkańcom Starego Kontynentu Eurofound – unijna instytucja zajmująca się warunkami życia i pracy. Wynik: co piąty Europejczyk jest przekonany o niekorzystnym oddziaływaniu zatrudnienia na własną kondycję psychofizyczną.

Najwięcej „maruderów” mieszka na Łotwie. Na wynikające z aktywności zawodowej problemy ze zdrowiem skarżyła się tam ponad połowa mieszkańców. Zaraz za nimi uplasowali się pracownicy ze Słowenii (44,5%) i Estonii (43,5%). Polacy znaleźli się tuż za pierwszą piątką zestawienia (36,4%). Warto zwrócić uwagę, że oprócz Grecji czołówkę tworzą kraje dawnego bloku wschodniego.Zatrważające są również dane dotyczące oceny zdolności do wykonywania obecnej pracy po przekroczeniu 60. roku życia. Niemal 60% Europejczyków uważa, że w wieku 60 lat nie będzie w stanie pracować na aktualnym stanowisku. Takie zdanie podziela prawie połowa Polaków. Choć ankietowani nie byli pytani o powody, którymi kierowali się deklarując takie przeświadczenie, można przypuszczać, że w wielu przypadkach było to właśnie zdrowie.

Naprzeciw tym osobom wychodzą rządowe plany rocznego urlopu na regenerację sił lub podniesienie kwalifikacji. Według wstępnych założeń wypoczynek taki miałby przysługiwać osobom ok. 50 roku życia i mógłby być wykorzystany raz w ciągu całej kariery zawodowej.