Monitory

Biurokracja rośnie w siłę

11.04.2011
Pomimo wielu zapowiedzi, deklaracji, planów, próby ograniczenia liczby etatów w administracji publicznej okazują się bezskuteczne. Z każdym rokiem armia polskich urzędników systematycznie rośnie. Według danych Eurostatu jeszcze pod koniec 2000 roku administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zatrudniały łącznie nieco ponad 766 tysięcy osób. Pod koniec 2009 roku liczba pracujących w tym obszarze gospodarki przekroczyła 1 milion i ciągle rosła.W Polsce - podobnie jak średnio w państwach UE – 8,6% wszystkich pracujących stanowią osoby zatrudnione w urzędach centralnych, samorządowych oraz innych instytucjach wspierających administrację. W europejskim zestawieniu przodują takie kraje jak Grecja (13,1%), Francja (11,4%) czy Belgia (10,6%). Polska pod względem odsetka pracujących urzędników wyprzedza zdecydowanie większe kraje m.in. Włochy, Niemcy i Wielką Brytanię.