Monitory

Bezrobotni w latach 2010 - 2012

22.10.2013
Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat bezrobocia w Polsce, w latach 2010-2012 liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła. W końcu grudnia 2011 roku wyniosła ona 1 982,7 tys. i była o 1% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. W końcu grudnia 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła natomiast do poziomu 2 136,8 tys., czyli o 8% względem końca grudnia 2011 roku.

Najwyższy wzrost bezrobocia zaobserwowano wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników – o 17% w 2011 r. i o 22% w kolejnym roku. Nie tak znaczące, ale również duże wzrosty bezrobocia rejestrowanego odnotowano wśród specjalistów (odpowiednio 4% i 9% wzrostu), pracowników usług osobistych i sprzedawców (7% i 6%), pracowników biurowych (5% i 7%) oraz pracowników przy pracach prostych (2% i 8%). W 2011 roku spadek bezrobocia w stosunku do roku 2010 zanotowano wśród rolników, ogrodników leśników i rybaków (o 2%). W kolejnym roku miał miejsce jednoprocentowy wzrost liczby bezrobotnych w tej grupie zawodowej. Była to jedyna grupa zawodów, w której liczba bezrobotnych na koniec 2012 roku była niższa, niż w 2010 roku. Wśród przedstawicieli sił zbrojnych w 2011 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 8%, a następnie wzrost o 9% w 2012 roku. W efekcie liczba bezrobotnych w 2010 i 2012 roku była jednakowa.