Monitory

Bezrobotni szukają pracy średnio 11 miesięcy

26.02.2013
W I kwartale 2012 roku statystyczny bezrobotny poszukiwał pracy przez 10,9 miesiąca. Najkrócej zatrudnienia szukały osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. W ich przypadku średni czas rozglądania się za nowym pracodawcą to niemal 10 miesięcy. W najgorszej sytuacji znajdowali się bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Ci poszukiwali zatrudnienia przez niemal rok.Analizując dane za ubiegłe lata można zauważyć, że w okresie 2006 – 2012 czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych uległ skróceniu. I kwartale 2006 roku bezrobotni poszukiwali nowego zajęcia przez średnio 18 miesięcy, w 2008 roku było to już 12,3 miesiąca, a w 2011 roku - 9,9 miesiąca. W 2012 roku w stosunku do 2011 roku odnotowaliśmy lekki wzrost wskaźnika.