Monitory

Bezrobocie wśród absolwentów

09.07.2008
W pierwszym kwartale 2008 roku przy ogólnej stopie bezrobocia w Polsce na poziomie 8,1% nadal, co piąty absolwent pomimo deklarowanej chęci do podjęcia zatrudnienia pozostawał bez pracy. Stopa bezrobocia dla absolwentów, czyli osób miedzy 15 a 30 rokiem życia, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki, ukształtowała się na poziomie 21,8%. W trzech pierwszych miesiącach 2008 roku 81 tysięcy młodych ludzi tuż po ukończeniu szkoły pozostawało bez pracy. Nieco niższy odsetek bezrobotnych był wśród absolwentów płci pięknej. Dla kobiet – absolwentów stopa bezrobocia wynosiła 21%, dla mężczyzn 23%. Znacząco wyższe natężenie bezrobocia absolwentów charakteryzowało mieszkańców wsi - 26,6% w stosunku do 18,9% dla mieszkańców miast. Zgodnie ze stałą tendencją najniższa stopa bezrobocia charakteryzowała absolwentów z wyższym wykształceniem – 17,1%. Najdotkliwiej zjawisko bezrobocia odczuli natomiast absolwenci szkół średnich zawodowych, gdzie co trzeci pozostawał bezrobotny.Choć zjawisko bezrobocia wśród absolwentów wciąż pozostaje jednym z głównych problemów polskiego rynku pracy, to warto zwrócić uwagę na postęp, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich 4 lat. W I kwartale 2004 roku, kiedy to ogólna stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 20,7%, odsetek bezrobotnych absolwentów utrzymywał się na poziomie 43,3%, a 66,7% absolwentów średnich szkół ogólnokształcących oraz 28,5% absolwentów szkół wyższych posiadało status bezrobotnego.Na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba absolwentów zaliczanych do grupy osób bezrobotnych zmniejszyła się o 86 tysięcy a stopa bezrobocia zmalała o 21,5 punktów procentowych.