Monitory

Bezrobocie w UE w ujęciu regionalnym

17.07.2012
Jak wynika z danych Eurostatu, bezrobocie w krajach Unii Europejskiej silnie się różnicuje w poszczególnych regionach. W 2011 roku najniższą stopą bezrobocia mogły pochwalić się dwa austriackie regiony: Salzburg i Tyrol (po 2,5%) oraz holenderska Zelandia (2,7%). Z kolei najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w hiszpańskiej Andaluzji (30,4%), na Wyspach Kanaryjskich (29,7%) i w Reunion we Francji (29,6%).

W pierwszej dziesiątce krajów o najniższej stopie bezrobocia znalazły się cztery regiony niemieckie, cztery austriackie oraz po jednym regionie holenderskim, belgijskim i włoskim. Bezrobocie w tych regionach wyniosło od 2,5% do 3,3% i było niemal trzykrotnie niższe niż średnia stopa bezrobocia w UE (9,6%).Spośród 10 regionów o najwyższej stopie bezrobocia aż osiem stanowiły regiony hiszpańskie, pozostałe dwa znajdowały się we Francji i w Grecji. W regionach tych bezrobocie zamknęło się w przedziale od 23% do 30%. Stopa bezrobocia w Andaluzji (najwyższy wskaźnik) okazała się trzykrotnie wyższa niż średnia stopa bezrobocia w krajach UE.