Monitory

Bezrobocie w największych polskich miastach

31.07.2012
Jak wynika z danych GUS-u za maj 2012 roku, stopa bezrobocia w największych miastach Polski wynosiła od 4% w Warszawie i Poznaniu do 11,5% w Łodzi. Spośród 10 największych miast Polski, największą stopę bezrobocia zanotowano w Łodzi (11,5%), Szczecinie (10,5%) i Lublinie (9,6%), najmniejszą zaś w Warszawie (4%), Poznaniu (4%) i Katowicach (4,8%).
W maju 2012 roku najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych było w Warszawie (44,7 tys.) i w Łodzi (40,1 tys.), najmniej zaś w Katowicach (10 tys.) i w Gdańsku (12,5 tys.).We wszystkich 10 największych miastach Polski stopa bezrobocia w maju 2012 roku była niższa niż stopa bezrobocia w Polsce (12,6%). Bezrobocie w dużych miastach było również niższe od stopy bezrobocia w województwach, na których terenie są ulokowane. Przykładowo w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, gdzie znajdują się miasta o najniższej stopie bezrobocia, stosunek bezrobotnych do aktywnych zawodowo wynosił odpowiednio: 10,3%, 9,3% oraz 10,5%. Duże ośrodki miejskie wciąż stanowią większą szansę dla osób poszukujących pracy.