Monitory

Bezrobocie w maju 2012

26.06.2012
Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2012 roku ukształtowała się na poziomie 12,6%. W stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 0,2 punktu procentowego. Dla porównania w analogicznym miesiącu bardzo dobrego koniunkturalnie 2008 roku bezrobocie wyniosło 9,8%. W latach 2000-2012 najwyższy „majowy” wskaźnik odnotowano w 2003 roku (stopa bezrobocia 19,8%).Największe bezrobocie w maju 2012 roku dotyczyło województwa warmińsko-mazurskiego (wskaźnik 19,7%). Zła sytuacja na rynku pracy miała miejsce również w zachodniopomorskim (17,3%) oraz kujawsko-pomorskim (17%). Najmniejszą stopę bezrobocia odnotowano z kolei w Wielkopolsce, na Mazowszu oraz Śląsku, odpowiednio 9,3%, 10,3%, 10,5%. Wskaźnik poniżej średniej udało się uzyskać również w Małopolskie oraz na Pomorzu.Czy w kolejnych miesiącach stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie? Niewątpliwie w okresie wakacyjnym możemy liczyć na lekką zmianę wskaźnika z uwagi na zatrudnienie sezonowe w budownictwie, rolnictwie oraz turystyce. Warto jednak pamiętać o istnieniu szarej strefy. Część osób podejmujących się pracy sezonowej nie rejestruje swojej działalności i wciąż figuruje na listach „pośredniaka”. Dodatkowo, ważną rolę dla poprawy statystyk będzie odgrywał stan polskiej gospodarki.