Monitory

Bezrobocie w 2011 – raz w dół, raz w górę

02.01.2012
Jeśli za główny wyznacznik sytuacji na rynku pracy uznać poziom bezrobocia, w 2011 roku najgorzej na rynku pracy działo się w lutym. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się wtedy na poziomie 13,4% – najwyższym od kwietnia 2007 roku. W całej Polsce bez pracy pozostawało ponad 2,1 mln osób. Z kolei najbardziej łaskawy okazał się lipiec – miernik wyniósł w tym miesiącu 11,8% i, choć symbolicznie, to jednak zmniejszył się w ujęciu miesiąc do miesiąca. W kolejnych miesiącach nie było już tak dobrze – wskaźnik przestał spadać i aż do października utrzymywał się na lipcowym poziomie. Pogorszenie nastąpiło w listopadzie, kiedy stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 12,1%.

Istotny jest fakt, iż przez cały 2011 rok stopa bezrobocia rejestrowanego była wyższa niż przed rokiem. Tendencji tej nie zmieniły nawet bardzo korzystne dla rynku pracy miesiące wakacyjne, które ze względu na zatrudnienie sezonowe przynoszą tradycyjny spadek bezrobocia. Choć stało się tak również tym razem i począwszy od marca miernik zaczął się zmniejszać, nie udało się mu się „przebić” poniżej poziomu z 2010 roku. W kolejnych miesiącach różnice w wysokości indeksów za 2011 i 2010 rok wahały się od 0,3 do 0,5 punktu procentowego (pp). Największe dysproporcje pomiędzy dwoma latami zanotowano w kwietniu, maju i sierpniu (0,5 pp), natomiast najmniejsze w czerwcu, wrześniu i październiku (0,3 pp).