Monitory

Aktywność zawodowa według wieku w I kwartale 2019 roku

03.06.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował kwartalną informację o rynku pracy. Zostały tam zawarte informacje o aktywności zawodowej według wieku. Wśród młodych osób w wieku 15-24 lata 34,2% w I kwartale 2019 roku było aktywnych zawodowo. Ponad 80% wśród osób między 25. a 44. rokiem życia wykazywało aktywność zawodową. Tylko 8,1% osób wśród kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65. roku życia w I kwartale 2019 roku była aktywna zawodowo.