Monitory

Aktywność zawodowa według poziomu wykształcenia w III kwartale 2018 roku

26.11.2018
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat rynku pracy w trzecim kwartale 2018 roku. Z danych wynika, że największą aktywność zawodową w tym okresie wykazywały osoby z wyższym wykształceniem. Wśród wszystkich osób z tym wykształceniem 80,1% było aktywnych zawodowo. Nieco niższy poziom aktywności zawodowej wykazywały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 61,6%. Najniższy współczynnik zatrudnienia w III kwartale 2018 roku występował wśród osób mających gimnazjalny, podstawowy i niepełny podstawowy poziom edukacji.