Monitory

Aktywność zawodowa pokolenia 50+

18.03.2008
Z roku na rok społeczeństwo polskie staje się coraz starsze. Zmniejsza się liczba osób młodych, wchodzących na rynek pracy. Przybywa natomiast tych, którzy stają się nieaktywni zawodowo z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego bądź w wyniku przejścia na wcześniejsze świadczenia emerytalne. 56 lat - to przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce. Pod tym względem jest to najniższy wskaźnik w całej Europie. Możliwość uzyskania wcześniejszych świadczeń emerytalnych odbija się na niskiej aktywności zawodowej ludności w przedziale 55-64 lata.

Przyjrzyjmy się zatem, jak prezentuje się jeden z podstawowych indeksów określających sytuację pokolenia 50 plus na polskim rynku pracy, w zestawieniu z wskaźnikami dla innych krajów Unii Europejskiej.Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 55-64 w przypadku Polski wynosi 32,4%. Oznacza to, że niecała 1/3 populacji osób w tym wieku pracuje bądź poszukuje zatrudnienia. Jest to jeden z najniższych wskaźników rynku pracy wśród 27 krajów Unii Europejskiej. Pod tym względem nieco gorszy niż Polska wynik zanotowano jedynie na Malcie.Najwyższym odsetkiem aktywnych zawodowo osób w wieku przedemerytalnym może się pochwalić Szwecja (73,1%), Dania (61,8%), Łotwa (59,8%) i Estonia (59,7%). Wśród państw, z byłego bloku wschodniego najbardziej zbliżone do Polski statystyki charakteryzują Węgry (34,5%) oraz Słowenię (36,3%). Warto dodać, że dla całej Unii Europejskiej średni współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 55-64 lata kształtował się w III kwartale 2007 roku na poziomie 47,6%.