Monitory

Aktywność zawodowa osób w wieku 55-64 w wybranych krajach OECD

21.08.2018
Firma PwC stworzyła ranking „Golden Age Index”, w którym pod uwagę wzięto poziom wykorzystania potencjału osób powyżej 55 roku życia w 35 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pod uwagę wzięto kilka czynników m.in. ilość osób pracujących w wieku 55-64 w 2017 roku, a także udział osób z przedziału wiekowego 65-69 lat, które pracowały w 2016 roku. Liderem tego rankingu jest Islandia, a zaraz za nią znajduje się Nowa Zelandia. Polska uplasowała się na 30. miejscu zestawienia wśród 35 krajów branych pod uwagę. Niska pozycja naszego kraju jest skutkiem m.in. niskiej stopy zatrudnienia osób w wieku 55-64 w naszym kraju w 2016 roku, która wynosiła 46,2%.