Monitory

Absolwentów najwięcej na Mazowszu

28.08.2012
W 2011 roku szkoły wyższe opuściło niemal 500 tys. absolwentów. Absolwentów publicznych szkół wyższych było 320,8 tys., zaś szkoły niepubliczne ukończyło 171,8 tys. osób. Liczba absolwentów różni się w poszczególnych regionach i województwach Polski. Jest to wynikiem usytuowania uczelni wyższych w naszym kraju.

Najwięcej absolwentów w 2011 roku odnotowano w regionach centralnym (113,6 tys.) oraz wschodnim (106,4 tys.). Najmniej – w regionie południowo-zachodnim (54,2 tys.) i północnym (65,1 tys.).Analizując wojewódzkie zróżnicowanie w liczbie absolwentów, to najwięcej osób ukończyło szkołę wyższą w województwie mazowieckim (83,1 tys.). Drugie miejsce zajęło województwo małopolskie z 54,9 tys. absolwentów, zaś trzecim najpopularniejszym regionem akademickim było województwo śląskie (51,4 tys.). Najmniej absolwentów było w województwach: lubuskim (6,8 tys.), opolskim (11,4 tys.) i świętokrzyskim (14,1 tys.).Nie bez znaczenia dla regionu jest liczba absolwentów poszczególnych kierunków opuszczających szkoły wyższe. Zagraniczni inwestorzy podejmując decyzję o otwarciu swoich siedzib w Polsce wybierają miasta, gdzie usytuowane są ośrodki akademickie, które zapewnią im dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Główne ośrodki akademickie w Polsce to Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław. W sumie, w tych 4 miastach, szkołę wyższą ukończyło ponad 185 tys. osób, co stanowi 38% wszystkich absolwentów w 2011 roku w Polsce.