Monitory

„100 lat za”… Koreą

16.03.2010
W Korei 36% wszystkich absolwentów szkół wyższych ukończyło kierunek związany z nauką lub techniką. Ten sam wskaźnik dla naszego kraju okazał się ponad dwukrotnie niższy. W Europie pod względem udziału wchodzących na rynek pracy specjalistów nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynierskich przodują Portugalia oraz Austria. W 2007 roku udział absolwentów kierunków studiów z grup nauka i technika w ogólnej liczbie absolwentów w tych krajach przekroczył 31%. Wynik uzyskany przez Polskę (16%) świadczy o tym, że w naszym kraju wciąż największą popularnością cieszą się studia humanistyczne oraz ekonomiczne. Tymczasem to głównie specjaliści nauk ścisłych stymulują rozwój technologiczny kraju oraz wspierają budowę Gospodarki Opartej Na wiedzy (GOW).

Z 37 uwzględnionych w zestawieniu krajach mniejszy niż w Polsce odsetek osób kończących studia techniczne odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Holandii, Islandii, Łotwie, na Cyprze, Malcie oraz na Węgrzech.Analizując poszczególne podgrupy kierunków można zauważyć, że w porównaniu do Korei Polska generuje stosunkowo niewielu absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych (m.in.: elektronika i telekomunikacja, mechanika, teleinformatyka). W 2007 roku Polacy, którzy ukończyli tego typu kierunki studiów stanowili zaledwie 5% wszystkich absolwentów w kraju. W Korei udział ten był niemal 4-krotnie wyższy i wyniósł 18%. Nasz kraj „odstaje” również od azjatyckiego przykładu jeśli weźmiemy pod uwagę absolwentów architektury i budownictwa. W Korei w 2007 roku udział tego typu absolwentów w ogólnej liczbie osób kończących edukację wyższą wyniósł 4,33%. W Polsce był ponad 2-krotnie niższy.