Artykuły

Związki zawodowe w Polsce

21.07.2015
Mimo tego, że górnicze związki zawodowe nie są zbyt liczne, należy do nich największy odsetek wszystkich związkowców. Jakie inne ciekawe informacje płyną z danych GUS poświęconym związkom zawodowym w Polsce?

Opracowanie zawiera dwie mapy i siedem wykresów.

Wykres 1. Liczba jednostek organizacyjnych związków zawodowych zarejestrowanych w REGON w latach 2001-2014 (w tys.)
Mapa 1. Struktura liczby związków zawodowych według województw w których miały siedzibę w 2014 roku (w %)
Mapa 2. Struktura członkostwa w związkach zawodowych w poszczególnych województwach w 2014 roku (w %)
Wykres 2. Struktura członkostwa w związkach zawodowych według rodzaju jednostek związkowych w 2014 roku (w %*)
Wykres 3. Struktura członkostwa w zakładowych organizacjach związkowych według sekcji PKD w 2014 roku (w %)
Wykres 4. Odsetek uzwiązkowienia wyrażony jako procent pracowników należących do zakładowych organizacji związkowych według sekcji PKD w 2014 roku*
Wykres 5. Struktura liczby związków zawodowych według ich wielkości w 2014 roku (w %)
Wykres 6. Struktura liczby członków związków zawodowych według wielkości związków w 2014 roku (w %)
Wykres 7. Struktura związków zawodowych według poszczególnych klas kosztów w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij