Artykuły

Zawody deficytowe w województwach w I półroczu 2014 roku

09.12.2014
W jakich zawodach pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników? Odpowiedź na to pytanie po części dostarczają dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowanie przedstawia ranking piętnastu zawodów deficytowych we wszystkich polskich województwach. Należy jednak mieć na uwadze to, że dane MPiPS biorą pod uwagę tylko oferty pracy zgłaszane przez pracodawców do urzędów pracy. Co więcej, w rankingach pominięte zostały zawody zakwalifikowane jako „pozostałe”.

Opracowanie zawiera 16 wykresów.

Wykres 1. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie dolnośląskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 2. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 3. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie lubelskim I półroczu 2014 roku
Wykres 4. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie lubuskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 5. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie łódzkim w I półroczu 2014 roku
Wykres 6. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie mazowieckim w I półroczu 2014 roku
Wykres 7. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie małopolskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 8. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie opolskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 9. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie podkarpackim w I półroczu 2014 roku
Wykres 10. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie podlaskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 11. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie pomorskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 12. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie śląskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 13. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie świętokrzyskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 14. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie warmińsko-mazurskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 15. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie wielkopolskim w I półroczu 2014 roku
Wykres 16. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów wg wskaźnika intensywności deficytu w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku

Objaśnienia terminów zawartych w opracowaniu:
Zawód deficytowy – zawód na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Wskaźnik intensywności deficytu – wskaźnik który obliczany jest jako stosunek liczby zgłoszonych ofert pracy w zawodzie oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij