Artykuły

Zawieranie umów cywilnoprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

01.09.2015
Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, z roku na rok przybywa firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych. Najwięcej skarg w tej kwestii zgłaszają pracownicy mikroprzedsiębiorstw.

Opracowanie zawiera 7 wykresów.
Wykres 1. Skargi do PIP dotyczące umów cywilnoprawnych w poszczególnych sekcjach PKD w 2014 roku (w %)*
Wykres 2. Skargi do PIP dotyczące umów cywilnoprawnych według firm o różnej wielkości zatrudnienia w 2014 roku (w %)*
Wykres 3. Struktura umów cywilnoprawnych w kontrolowanych przez PIP zakładach w 2014 roku (w %)*
Wykres 4. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę w wybranych sekcjach PKD w 2014 roku*
Wykres 5. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2014 roku
Wykres 6. Liczba pracodawców którzy naruszyli przepisy dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę w latach 2011-2014 (w tys.)*
Wykres 7. Liczba osób wobec których naruszono przepisy dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę w latach 2011-2014 (w tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij