Artykuły

Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym w krajach europejskich w latach 2008-2009

29.06.2010
Opracowanie zawiera informacje o liczbie pracujących w przetwórstwie przemysłowym w 29 krajach Europy (UE-27 + Norwegia i Islandia). Statystyki zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym i obejmują okres od I kwartału 2008 roku po najbardziej aktualne dane. W zestawieniu znajdą Państwo informacje o liczbie zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym oraz o tym, jak zmieniał się ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych. Na wykresie wyróżniono te kraje, w których pracujący w przetwórstwie przemysłowym stanowią największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Więcej informacji na temat pracujących w produkcji w Europie znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym w krajach europejskich w latach 2000-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 1 wykres:

Tabela 1. Liczba pracujących w przetwórstwie przemysłowym w wybranych krajach europejskich od I kwartału 2008 roku (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących w przetwórstwie przemysłowym w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich od I kwartału 2008 roku (%)

Wykres 1. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w przetwórstwie przemysłowym w ogólnej liczbie pracujących w IV kwartale 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij