Artykuły

Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym w krajach europejskich w latach 2000-2009

12.02.2009
W opracowaniu znajdą Państwo informacje o liczbie osób pracujących w przetwórstwie przemysłowym w 29 krajach Europy (UE-27 + Norwegia i Islandia). Dane statystyczne zaprezentowane zostały w ujęciu rocznym. Zestawienie dotyczy lat 2000-2009. W publikacji można znaleźć informacje o liczbie zatrudnionych oraz o tym, jak zmieniał się udział pracujących w przetwórstwie przemysłowym w ogólnej liczbie osób pracujących w poszczególnych krajach. Na wykresie wyróżniono te państwa, w których pomiędzy 2000 a 2009 rokiem nastąpił największy wzrost lub spadek liczby pracowników produkcyjnych. Graficznie przedstawiono również statystyki dotyczące tych krajów, w których pracujący w przetwórstwie przemysłowym stanowili największy odsetek wśród wszystkich zatrudnionych. Najbardziej aktualne - kwartalne dane na temat zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym w krajach europejskich w latach 2008-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba pracujących w przetwórstwie przemysłowym w wybranych krajach europejskich w latach 2000-2009 roku (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących w przetwórstwie przemysłowym w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w latach 2000-2009 (%)

Wykres 1. Kraje europejskie o największym wzroście lub spadku liczby pracujących w przetwórstwie przemysłowym między 2000 a 2009 rokiem (%)
Wykres 2. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w przetwórstwie przemysłowym w ogólnej liczbie pracujących w 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij