Artykuły

Zatrudnienie w handlu i naprawach w krajach europejskich w latach 2000-2009

09.03.2009
W opracowaniu znajdą Państwo informacje o liczbie osób pracujących w sektorze, klasyfikowanym przez Europejską Klasyfikację Działalności Gospodarczej (NACE) jako handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. W publikacji zestawiono dane dla 29 krajów europejskich (UE-27 + Norwegia i Islandia). Statystyki zaprezentowane zostały w ujęciu rocznym. Zestawienie obejmuje lata 2000-2009. W opracowaniu można znaleźć informacje o liczbie zatrudnionych w handlu i naprawach oraz o tym, jak zmieniał się ich udział w ogólnej liczbie pracujących w poszczególnych krajach. Na wykresie wyróżniono te państwa, w których pomiędzy 2000 a 2009 rokiem nastąpił największy wzrost lub spadek liczby pracujących w handlu i naprawach. Zilustrowano również dane dotyczące tych krajów, w których pracownicy sektora handel i naprawy stanowili największy odsetek wśród wszystkich pracujących. Najbardziej aktualne - kwartalne dane na temat zatrudnienia w sektorze handel i naprawy znajdą Państwo w opracowaniu Zatrudnienie w handlu i naprawach w krajach europejskich w latach 2008-2009.

Na opracowanie składać się będą 3 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba pracujących w sektorze handel i naprawy w wybranych krajach europejskich w latach 2000-2009 roku (tys.)
Tabela 2. Udział pracujących w sektorze handel i naprawy w ogólnej liczbie pracujących w wybranych krajach europejskich w latach 2000-2009 (%)

Wykres 1. Kraje europejskie o największym wzroście lub spadku liczby pracujących w sektorze handel i naprawy między 2000 a 2009 rokiem (%)
Wykres 2. Kraje europejskie z największym udziałem pracujących w sektorze handel i naprawy w ogólnej liczbie pracujących w 2009 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij