Artykuły

Zatrudnienie w branży ICT w UE-27

16.01.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat zatrudnienia w branży ICT w Unii Europejskiej oraz jej poszczególnych krajach w latach 2008-2010. W pierwszej części materiału zaprezentowano łączne statystyki dla branży ICT. Następnie przytoczono dane dla branży Telekomunikacja oraz Programowanie, doradztwo w zakresie informatyki. Dla lat 2008-2010 przedstawiono ogólną liczbę pracujących a dla 2010 roku wskazano dodatkowo odsetek, jaki zarobkujący w tych branżach stanowią w ogóle zatrudnionych. Wszystkie przytoczone w opracowaniu statystyki dotyczą ludności w wieku 15-64 lata.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Liczba zatrudnionych w branży ICT w UE-27 w latach 2008-2010 (tys.)
Tabela 2. Liczba zatrudnionych w branży ICT w poszczególnych krajach UE-27 w latach 2008-2010 (tys.)
Tabela 3. Liczba zatrudnionych w branży Telekomunikacja w poszczególnych krajach UE-27 w latach 2008-2010 (tys.)
Tabela 4. Liczba zatrudnionych w branży Programowanie, doradztwo w zakresie informatyki w poszczególnych krajach UE-27 w latach 2008-2010 (tys.)

Wykres 1. Kraje UE-27 według odsetka zatrudnionych w branży ICT w 2010 roku (%)
Wykres 2. Kraje UE-27 według odsetka zatrudnionych w branży Telekomunikacja w 2010 roku (%)
Wykres 3. Kraje UE-27 według odsetka zatrudnionych w branży Programowanie, doradztwo w zakresie informatyki
w 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij